Peristaltic Dosing Pump System
Computer Controlled Peristaltic Pump System
Digital Dosing Pump

Contents;
Pump Device Program, Software, Adapter 
USB Cable, Connectors, Free Installation Support 
Dimensions: Length 17 cm Width 19 cm Height 14 cm

 

Peristaltic Dosing Pump Analog Pump Device

Contents;
Pump Device, Adapter, USB Cable, Connectors, Free Installation Support 
Dimensions: Length 23 cm Width 19 cm Height 14 cm

 

 

 

Digital Pump Technical Specifications
The system works in both gases and liquids. 
Dosing precision is 0.1 ml/min. 
Minimum Dosing 0.22 ml/min.  
Maximum Dosing 21.7 ml/min.  
Minimum Operating Temperature -10 °C
Maximum Operating Temperature +60°C
It works with 220 V.
It communicates with USB.

 

Analog Pump Technical Specifications

The system works in both gases and liquids.  
Dosing is adjusted manually. 
It works with 220 V. 
There is an on-off switch and a power signal lamp. 
Maximum Dosing 1 liter/min.

RANGE OF APPLICATION
Boğaziçi University - Institute of Environmental Sciences
Thin film coating in the oven.
Ceramic coating.
The fasteners used are temperature resistant.

What is a Peristaltic Pump?

Peristaltic pumps are volumetric pumps that work on the principle of peristalsis and apply pressure to the liquid with a blockage that moves along the hose.  It consists of a rotor on which 2 or more rollers or pads rotate, a flexible elastic hose and an electric motor.  The biggest advantage of peristaltic pumps is that the liquid is transported in a completely closed tube system.  Therefore, the liquid does not come into contact with the pump itself, and the tube can be cleaned and sterilized after use. 

The first roll is rolled towards the hose by compression. This creates a vacuum that sucks and pulls liquid. When the liquid reaches delivery, the second cylinder restarts the process. 

The hose is the only part of the pump that comes into contact with the liquid and therefore must be chemically compatible with the liquid and also mechanically resistant to friction and squeezing action. The main feature of the hose is its flexibility, which allows the hose to deform and return to its original shape, as it ensures its long life and recreates the suction conditions. The main feature of the hose is its flexibility, which allows the hose to deform and return to its original shape, as it ensures its long life and recreates the suction conditions. The hose is usually made of silicone and/or PVC materials.

Rollers are mechanical elements that press the liquid. 2 or more can be used to increase the flow rate, to reduce the pulsation of the pumped liquid, to maximize the flow rate. 

Peristaltic pumps are used in operations that require the liquid not to come into contact with the pump (hazardous liquids that must not be contaminated, etc.) or in applications with highly viscous fluids or a large number of suspended solids. This type of pump allows the flow rate to be calibrated, making it suitable for dosing operations because gear motors can be applied to select the number of RPM.  

The peristaltic pump is an easy-to-use device that can be used for many purposes.

Advantages;
Self-Priming,  
Suitable for viscous fluids rich in suspended solids,
Suitable for dosing,
Trouble-free dry running.
Measures and transfers liquids for polymer thick film production.

 

 

Peristaltik Dozaj Pompası Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Peristaltik Pompa Sistemi
Dijital Dozaj Pompası

İçindekiler;
Pompa Cihazı Programı, Yazılım, Adaptör
USB Kablosu, Konnektörler, Ücretsiz Kurulum Desteği
Ölçüler: Uzunluk 17 cm Genişlik 19 cm Yükseklik 14 cm

Peristaltik Dozaj Pompası Analog Pompa Cihazı
İçindekiler;

Pompa Cihazı, Adaptör, USB Kablosu, Konnektörler, Ücretsiz Kurulum Desteği
Ölçüler: Uzunluk 23 cm Genişlik 19 cm Yükseklik 14 cm

Dijital Pompa Teknik Özellikleri
Sistem hem gazlarda hem de sıvılarda çalışır.
Dozlama hassasiyeti 0,1 ml/dk'dır.
Minimum Dozlama 0,22 ml/dak.
Maksimum Dozlama 21,7 ml/dak.
Minimum Çalışma Sıcaklığı -10 °C
Maksimum Çalışma Sıcaklığı +60°C
220 V ile çalışır.
USB ile haberleşir.

Analog Pompa Teknik Özellikleri
Sistem hem gazlarda hem de sıvılarda çalışır.
Dozlama manuel olarak ayarlanır.
220 V ile çalışır.
Açma-kapama anahtarı ve güç sinyal lambası bulunmaktadır.
Maksimum Dozlama 1 litre/dak.

UYGULAMA ALANLARI
Boğaziçi Üniversitesi - Çevre Bilimleri Enstitüsü
Fırında ince film kaplama.
Seramik kaplama.
Kullanılan bağlantı elemanları sıcaklığa dayanıklıdır.

Peristaltik Pompa Nedir?
Peristaltik pompalar peristalsis prensibi ile çalışan ve hortum boyunca hareket eden bir tıkanıklık ile sıvıya basınç uygulayan volümetrik pompalardır. Üzerinde 2 veya daha fazla silindirin veya pedin döndüğü bir rotor, esnek bir elastik hortum ve bir elektrik motorundan oluşur. Peristaltik pompaların en büyük avantajı sıvının tamamen kapalı bir boru sisteminde taşınmasıdır. Bu nedenle, sıvı pompanın kendisiyle temas etmez ve kullanımdan sonra tüp temizlenebilir ve sterilize edilebilir.

İlk rulo sıkıştırma ile hortuma doğru yuvarlanır. Bu, sıvıyı emen ve çeken bir vakum oluşturur. Sıvı çıkışa ulaştığında, ikinci silindir işlemi yeniden başlatır.

Hortum, pompanın sıvıyla temas eden tek parçasıdır ve bu nedenle sıvıyla kimyasal olarak uyumlu ve ayrıca sürtünme ve sıkıştırma hareketine mekanik olarak dirençli olmalıdır. Hortumun ana özelliği, hortumun deforme olmasına ve orijinal şekline dönmesine izin veren esnekliğidir, çünkü uzun ömürlü olmasını sağlar ve emme koşullarını yeniden oluşturur. Hortumun ana özelliği, hortumun deforme olmasına ve orijinal şekline dönmesine izin veren esnekliğidir, çünkü uzun ömürlü olmasını sağlar ve emme koşullarını yeniden oluşturur. Hortum genellikle silikon ve/veya PVC malzemelerden yapılır.

Silindirler, sıvıyı baskılayan mekanik elemanlardır. Akış hızını artırmak, pompalanan sıvının titreşimini azaltmak ve akış hızını en üst düzeye çıkarmak için 2 veya daha fazlası kullanılabilir.

Peristaltik pompalar, sıvının pompa ile temas etmemesi gereken işlemlerde (kirlenmemesi gereken tehlikeli sıvılar vb.) veya yüksek viskoziteli sıvıların veya çok sayıda askıda katı maddenin olduğu uygulamalarda kullanılır. Bu tip pompa, akış hızının kalibre edilmesini sağlayarak, onu dozlama işlemleri için uygun hale getirir, çünkü RPM sayısını seçmek için dişli motorlar uygulanabilir.

Peristaltik pompa, birçok amaç için kullanılabilen, kullanımı kolay bir cihazdır.

Avantajlar;
Kendinden Emişli,
Askıda katı maddelerce zengin viskoz akışkanlar için uygundur,
Dozlamaya uygun,
Sorunsuz kuru çalışma.
Polimer kalın film üretimi için sıvıları ölçer ve aktarır.