Back Light K3224


Fiyatı: 750$ + VAT

LUDRE BACK LIGHT K3224 MACHINE VISION IMAGE PROCESSING LIGHT

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Lighting Color: 6000K, Green, Red 
Lighting Angle: 30°, 60° 
Illumination Intensity: 1.92 k lm 
Number of Leds: 768 
Input Voltage: 24 V 
Input Current (15 µs): 3,84 Amp 
Input Current (1 second): 2,4 Amp 
Input Current (1 minute): 1,92 Amp 
Input Current (continuous): 1,152 Amp 
Dimensions: 27.5 cm x 27.5 cm x 5.5 cm 
Constant Voltage Usage: Yes 
Diffuser Option: Yes

DESCRIPTION
Back Light illuminations include various options suitable for projects with different angles and color options.

RANGE OF APPLICATION
Engine Part Inspections, Packaging Inspections, Medical Bottle Inspections, Food Package Inspections, Surface Inspections,  Microscopic Camera Applications, Particle Imaging in Liquid, Particle Size Measurement, Particle Counting, Particle Identification, Microscopic Camera Applications, Cell Imaging, Cell counting, Cell Identification, Flame Length Measurement, Edge Detection, Material Strain Measurement (elongation / shortening / degradation), Motion Detection, Product Counting, Color Concentration Information Coordinate Information, Velocity Measurement, Obtaining Information such as Product Shape, Area, Volume, Faulty Product Elimination Machine Vision, Test and Measurement, Machine Monitoring, Image Processing, Industrial Led Lighting, Conveyor Line Lighting, Robot Vision Applications, Industry 4.0 Applications, Machine Lighting, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Lighting, Ring Lighting, Panel Lighting, Dark Effect Lighting.

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/back-light-k3224/64
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/back-light-l3224-tr5-temmuz-2021-pazartesi.PDF
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/back-light-k3224-eng26-agustos-2022-cuma.pdf

 

 

LUDRE BACK LIGHT K3224 MAKİNE GÖRÜNTÜ İŞLEME AYDINLATMASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aydınlatma Rengi: 6000K, Yeşil, Kırmızı
Aydınlatma Açısı: 30°, 60°
Aydınlatma Yoğunluğu: 1,92 k lm
Led Sayısı: 768
Giriş Voltajı: 24 V
Giriş Akımı (15 µs) : 3,84 Amp
Giriş Akımı (1 saniye): 2,4 Amp
Giriş Akımı (1 dakika): 1,92 Amp
Giriş Akımı (sürekli): 1,152 Amp
Boyutları: 27.5 cm x 27.5 cm x 5.5 cm 
Sabit Voltaj Çalışması: Var
Difüzör Seçeneği: Var

HAKKINDA
Back Light aydınlatmalar, farklı açı ve renk seçenekleri ile projelere uygun çeşitli seçenekler içermektedir.

UYGULAMA ALANLARI
Motor Parçası Muayeneleri, Ambalaj Muayeneleri, Tıbbi Şişe Muayeneleri, Gıda Paketi Muayeneleri, Yüzey Muayeneleri, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Sıvıda Partikül Görüntüleme, Partikül Boyutu Ölçümü, Partikül Sayımı, Partikül Tespiti, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Hücre Görüntüleme, Hücre sayımı, Hücre Tanımlama, Alev Boyu Ölçümü, Kenar Tespiti, Malzeme Gerinim Ölçümü (uzama/kısalma/bozulma), Hareket Algılama, Ürün Sayma, Renk Konsantrasyon Bilgisi Koordinat Bilgisi, Hız Ölçümü, Ürün Şekli, Alan, Hacim, Hatalı Ürün Eleme Makina Görüşü gibi Bilgilerin Elde Edilmesi, Test ve Ölçüm, Makine İzleme, Görüntü İşleme, Endüstriyel Led Aydınlatma, Konveyör Hattı Aydınlatma, Robot Görüş Uygulamaları, Endüstri 4.0 Uygulamaları, Makine Aydınlatma, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Aydınlatma, Halka Aydınlatma, Panel Aydınlatma, Karanlık Efekt Aydınlatma

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/back-light-k3224/64
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/back-light-l3224-tr5-temmuz-2021-pazartesi.PDF
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/back-light-k3224-eng26-agustos-2022-cuma.pdf