Ultrasonik Ölçüm Sistemi


Su içerisinde, hareket kontrol sistemi ile kordinata bağlı ultrasonik ölçüm sistemi. 

Yapılabilen Ölçümler;
- Doğrusal, yüzey veya 3 boyutlu alan tarama,

Bilgisayar tabanlı ultrasonik muayene teknikleri günümüzde güvenilirliğini kanıtlamış olup endüstride yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Kısaca sınıflandırırsak ;

Geleneksel Ultrasonik Muayene Tekniği (Pulse – Echo Ultrasonic Inspection)

   Yüksek frekanslı ses dalgaları kontrol edilecek malzemenin içerisine gönderilerek yansıma ve iletim özellikleri kullanılarak  muayene edilmesi temeline dayanır. Ultrasonik dalga , üreteç (transducer) tarafından malzeme içerisine gönderilir. Yansıyan veya iletilen dalgalar alıcı transducer tarafından toplanır ve ultrasonik muayene cihazına iletilir. Ses yankı dinamikleri analiz edilerek malzemenin kusurlu  olup olmadığı hakkında karar verilir.

Phased Array Ultrasonik Muayene Tekniği (Phased  Array Ultrasonic Inspection)

   Ultrasonik dalga üreteci (transducer) birbirinden bağımsız ses üreten birden fazla  ses üreteçlerinden  oluşmaktadır. Bu üreteçlerden farklı zamanlarda üretilen faz farkına sahip ultrasonik dalgalar yapıcı ve yıkıcı girişimler gerçekleştirerek malzemenin içerisine gönderilir. Alınan dalgalar faz farkı ölçüm cihazına gönderilir ve veriler işlenerek görüntüleme gerçekleştirilir.

Bu muayene tekniği geleneksel darbe – yankı ultrasonik muayene tekniğine göre pek çok avantaja sahiptir. Phased Array ultrasonik dalgaları elektronik olarak farklı açılarda tarama, odaklama ve görüntüleme özelliklerine sahiptir.

En önemli avantajı ; kompleks geometrileri ve kalın malzemeleri muayene edebilme yeteneğidir.

- Sıvı sıcaklığı,

Erime sıcaklığı tespiti için geleneksel olarak ısıl çift (thermocouple) kullanılmaktadır. Ancak temas içeren ölçüm sistemi olması  ve oldukça yavaş bir cevap süresi bulunması  bu tekniklerin  güvenilir ölçüm sonuçları sunmamasına neden olmaktadır.

Ultrasonik teknolojiye dayanan  temassız bir sıcaklık ölçüm sistemi hassas ölçüm yaparken malzemeye herhangi bir etkide bulunmaz . Ayrıca homojen bir sıcaklık , erime viskozitesi sağlanır.