DOWNLOADABLE FILES

SAMPLE LABVIEW SOFTWARES

 

 

 

LUDRE VTK PX USB 3 CH 16 BIT 1050 SAMPLE/S PRESSURE SCANNER
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Number of Inputs : 3 Channel Pressure Inputs 
Resolution (ADC resolution) : 16 bit 
Sample Rate : 1050 sample/sec 
Input Ranges : ± 20 mBar, ± 250 mBar, 100 mBar, 500 mBar, 1000 mBar, 150 - 1150 mBar Absolute 
Driver Compatibility: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS 
Product Contents: VTK PX, USB 2.0 Cable, Product quality control and calibration report. 
Dimensions: 15.3 cm x 11 cm x 5 cm

DESCRIPTION 
3 channel high speed pressure scanner.

Range Of APPLICATION
Pressure measurement, Pressure scanner, Leak test, Leak test, Pressure level measurement, Pressure datalogger.

PRODUCT DRIVER 
USB plug-and-play feature. 
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

DOCUMENTS 
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-pressure-scanner/57
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-vtk-px-eng3-eylul-2022-cumartesi.pdf
 

LABVIEW EXAMPLES
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

 

 

LUDRE VTK PX USB 3 KANAL 16 BIT ÖRNEK/S BASINÇ TARAYICISI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Sayısı: 3 Kanal Basınç Girişi
Çözünürlük (ADC Çözünürlük): 16 Bit 
Örnekleme (Örnek Oran): 1050 örnek/s 
Giriş Aralıkları: ± 20 mBar, ± 250 mBar, 100 mBar, 500 mBar, 1000 mBar, 150 - 1150 mBar 
Sürücü Uyumluluğu: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS 
Ürün İçeriği: VTK PX, USB 2.0 Kablo, Ürün kalite kontrol ve kalibrasyon raporu.
Boyutlar: 15.3 cm x 11 cm x 5 cm

 

HAKKINDA
3 kanallı yüksek hızlı basınç tarayıcı.

UYGULAMA ALANLARI
Basınç ölçümü, Basınç sensörü, Sızıntı testi, Sızıntı testi, Basınç seviyesi ölçümü, Basınç veri kaydedici.

ÜRÜN SÜRÜCÜSÜ
USB tak çalıştır özelliği.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-pressure-scanner/57
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-vtk-px-eng3-eylul-2022-cumartesi.pdf

LABVIEW ÖRNEKLERİ
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip