İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR

ÖRNEK LABVIEW YAZILIMLARI

 

 

 

LUDRE VTK 36K USB 6 KANAL 12 BIT 36K ÖRNEK/S VERİ TOPLAMA KARTI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Sayısı: 6 Kanal Analog Giriş
Çözünürlük (ADC Çözünürlük): 12 Bit
Örnekleme (Örnek Oran): 36k örnek/s
Giriş Aralıkları: ± 5V
Sürücü Uyumluluğu: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Ürün İçeriği: VTK 36K, USB 2.0 Kablo, Ürün kalite kontrol ve kalibrasyon raporu.
Boyutlar: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

HAKKINDA
VTK 36K, yüksek el hızına uygun, tek katkılı bir pasif filtre içerir. Sınıfına göre yüksek hız ve kanal sayısı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
Dinamik Sensör Ölçümleri, Gerilim Ölçümü, Faz Farkı, Güç Analizörü Ölçümü, Pik Tespiti, Frekans Ölçümü, Veri Kaydedici

ÜRÜN SÜRÜCÜSÜ
USB tak çalıştır özelliği.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-36k/60
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-vtk-36k-eng22-agustos-2022-pazartesi. pdf

LABVIEW ÖRNEKLERİ
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

Veri Toplam Kartı Nedir?
Veri toplama; Çalışılan, sistematik bir şekilde belirlenmiş değişkenler hakkında bilgi toplama, test etme ve hesaplama sürecidir. Bu şekilde ilgili sorular cevaplanabilir ve sonuçlar değerlendirilebilir. Birleştirilmiş bilgiler, ana noktaları bulmamıza yardımcı olur. Tüm veri toplama çabalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine dönüşecek kalitede sonuçlar elde etmek ve bunların ayrıntılarını inandırıcı ve güvenilir yanıtlar sağlamaktır. Birleştirilmiş bilgiler, ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Bu açıdan raporlama ve analizler çok önemlidir. Veri toplama yazılımları ile verilerin grafiksel olarak görsel olarak yapılandırılması ve kaydedilmesi yapılabilir. Veri toplama ile ilgili tüm bu işlemleri gerçekleştiren yazılımların içinde yer alan donanıma 'Veri Toplama Kartı' adı verilir.

Veri Kaydedici Nedir?
Veri kaydedici, konumla ilgili veriler zaman içinde veya bir cihaz veya sensörle veya harici cihaz ve sensörler boyunca kaydedilen elektronik bir cihazdır. Dijital bir işlemciye dayalıdırlar. 

 

Sıcaklık Ölçümü Uygulaması / Sıcaklık Ölçümü Uygulaması

Sıvı Basıncı ve Seviye Ölçümü / Sıvı Basıncı ve Seviye Ölçümü

Işık Şiddeti Ölçümü Uygulaması / Işık Şiddeti Ölçümü Uygulaması

 Basınç Ölçüm Uygulaması / Basınç Ölçümü Uygulaması

Gerilim Ölçümü Uygulaması / Gerilim Ölçümü Uygulaması