DOWNLOADABLE FILES

SAMPLE LABVIEW SOFTWARES

LUDRE VTK 1050 USB 3 CH 16 BIT 1050 SAMPLE/S DATA ACQUISITION CARD

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
The Number of Input: 3 Channel Analog Input 
Resolution (ADC Resolution): 16 Bit 
Sample (Sample Rate): 1050 samples/s 
Input Ranges: ± 1,25V, ± 2,5V, ± 5V, ± 10V 
Driver Compatibility: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS 
Product Content: VTK1050, USB 2.0 Cable, Product quality control and calibration report. 
Dimensions: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

DESCRIPTION
The input stage developed in accordance with the VTK 1050 sampling frequency includes a double layer passive filter. Provides high sensitivity in static values according to its class.

RANGE OF APPLICATION
Static Sensor Measurements, Voltage Measurement, Pressure Measurement, Temperature Measurement, Light Intensity Measurement, sound Intensity Measurement, Magnetic Field Measurement, Datalogger

PRODUCT DRIVER
USB plug-and-play feature.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-1050/10
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-1050-en20-eylul-2021-pazartesi.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-1050-tr20-eylul-2021-pazartesi.pdf

LABVIEW EXAMPLES
/Uploads/files/VTK%20(1).zip

 

Temperature Measurement Application / Sıcaklık Ölçüm Uygulaması

Liquid Pressure and Level Measurement / Sıvı Basıncı ve Seviye Ölçümü

Light Intensity Measurement Application / Işık Şiddeti Ölçüm Uygulaması

Pressure Measurement Application / Basınç Ölçüm Uygulaması

Voltage Measurement Application / Voltaj Ölçüm Uygulaması

 

What is Data Acquisition Card?

Data collecting; It is the process of collecting, testing and measuring information about the variables studied and established in a systematic way. In this way, relevant questions can be answered and the results evaluated. The combined information helps us gather the main points. The aim of all data collection efforts is to capture quality evidence that will later translate into rich data analysis and to provide a believable and reliable answer to the questions posed. In this respect, reporting and analysis are very important. Graphical visualization and recording of data can be done with data collection software. The hardware that contains the software that performs all these operations related to data collection is called the Data Collection Card.

What is Data Logger?

A data logger is an electronic device that records location-related data over time or with a device or sensor, or through external device and sensors. They are based on a digital processor.
 

LUDRE VTK 1050 USB 3 KANAL 16 BIT 1050 ÖRNEK/S VERİ TOPLAMA KARTI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Giriş Sayısı: 3 Kanal Analog Giriş 
Çözünürlük (ADC Çözünürlük): 16 Bit 
Örnekleme (Örnek Oran): 1050 örnek/s 
Giriş Aralıkları: ± 1,25V, ± 2,5V, ± 5V, ± 10V 
Sürücü Uyumluluğu: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS 
Ürün İçeriği: VTK1050, USB 2.0 Kablo, Ürün kalite kontrol ve kalibrasyon raporu.
Boyutlar:  7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

HAKKINDA
VTK 1050 örnekleme frekansına uygun olarak geliştirilmiştir. Giriş katı, çift katmanlı pasif filtre içermektedir. Sınıfına göre statik değerlerde yüksek hassasiyet sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
Statik Sensör Ölçümleri, Voltaj Ölçümü, Basınç Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü, Işık Şiddeti Ölçümü, Ses Şiddeti Ölçümü, Manyetik Alan Ölçümü, Veri Kaydedici

ÜRÜN SÜRÜCÜSÜ
USB tak çalıştır özelliği.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-1050/10
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-1050-en20-eylul-2021-pazartesi.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-1050-tr20-eylul-2021-pazartesi.pdf

LABVIEW ÖRNEKLERİ
/Uploads/files/VTK%20(1).zip

Veri Toplama Kartı Nedir?
Veri toplama ; Çalışılan, sistematik bir şekilde kurulan değişkenler hakkında bilgi toplama, test etme ve ölçme sürecidir. Bu şekilde ilgili sorular cevaplanabilir ve sonuçlar değerlendirilebilir. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları bulmamıza yardımcı olur. Tüm veri toplama çabalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine dönüşecek kaliteli kanıtlar elde etmek ve sorulan sorulara inandırıcı ve güvenilir yanıtlar sağlamaktır. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Bu açıdan raporlama ve analizler çok önemlidir. Veri toplama yazılımları ile verilerin grafiksel olarak görselleştirilmesi ve kaydedilmesi yapılabilmektedir. Veri toplama ile ilgili tüm bu işlemleri gerçekleştiren yazılımların içinde bulunduğu donanıma 'Veri Toplama Kartı' adı verilir.

Veri Kaydedici Nedir?
Veri kaydedici, konumla ilgili verileri zaman içinde veya bir cihaz veya sensörle veya harici cihaz ve sensörler aracılığıyla kaydeden elektronik bir cihazdır. Dijital bir işlemciye dayalıdırlar.