Linear Area Lighting LAL


Fiyatı: 1.400$ + VAT

LUDRE LINEER AREA LIGHTING LAL MACHINE VISION IMAGE PROCESSING LIGHT

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lighting Color: 4000k, 6000K, Blue
Lighting Angle:  180º
Intensity Of Illumination: 5 k lm
Led Number: 36
Input Voltage: 48 V
Input Current (15 µs): 20 Amp
Input Current (1 second): 10 Amp
Input Current (1 minute): 4 Amp
Input Current (continuous): 1,2 Amp
Dimensions: 140 cm x 63 cm x 4 cm
At constant Voltage Operation: None
Diffusor Option: None

Product Code / Ürün Kodu Properties / Özellikler   Total Length / Toplam Uzunluk Price / Fiyat
LAL 75 4000K, 6000K, Blue   75 cm 1.400$ + VAT
LAL 105 4000K, 6000K, Blue   105 cm 1.800$ + VAT
LAL 140 4000K, 6000K, Blue   140 cm 2.200$ + VAT

DESCRIPTION
Linear area lighting provides a very wide linear area lighting in production lines and reduces the standard deviation to a minimum.

RANGE OF APPLICATION
Engine Part Inspections, Packaging Inspections, Medical Bottle Inspections, Food Package Inspections, Surface Inspections, Microscopic Camera Applications, Particle Imaging in Liquid, Particle Size Measurement, Particle Counting, Particle Identification, Microscopic Camera Applications, Cell Imaging, Cell counting, Cell Identification, Flame Length Measurement, Edge Detection, Material Strain Measurement (elongation / shortening / degradation), Motion Detection, Product Counting, Color Concentration Information Coordinate Information, Velocity Measurement, Obtaining Information such as Product Shape, Area, Volume, Faulty Product Elimination Machine Vision, Test and Measurement, Machine Monitoring, Image Processing, Industrial Led Lighting, Conveyor Line Lighting, Robot Vision Applications, Industry 4.0 Applications, Machine Lighting, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Lighting, Ring Lighting, Panel Lighting, Dark Effect Lighting

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/linear-area-lighting-lal/76

 

LUDRE LINEER ALAN AYDINLATMASI LAL MAKİNE GÖRÜNTÜ İŞLEME AYDINLATMASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aydınlatma Rengi: 4000k, 6000K, Mavi
Aydınlatma Açısı: 180°
Aydınlatma Yoğunluğu: 5 k lm
Led Sayısı: 36
Giriş Voltajı: 48 V
Giriş Akımı (15 µs) : 20 Amp
Giriş Akımı (1 saniye): 10 Amp
Giriş Akımı (1 dakika): 4 Amp
Giriş Akımı (sürekli): 1,2 Amp
Boyutları: 140 cm x 63 cm x 4 cm
Sabit Voltaj Çalışması: Yok
Difüzör Seçeneği: Yok

HAKKINDA
Lineer alan aydınlatması, üretim hatlarında çok geniş bir lineer alan aydınlatması sağlar ve standart sapmayı minimuma indirir.

UYGULAMA ALANLARI
Motor Parçası Muayeneleri, Ambalaj Muayeneleri, Tıbbi Şişe Muayeneleri, Gıda Paketi Muayeneleri, Yüzey Muayeneleri, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Sıvıda Partikül Görüntüleme, Partikül Boyutu Ölçümü, Partikül Sayımı, Partikül Tespiti, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Hücre Görüntüleme, Hücre sayımı, Hücre Tanımlama, Alev Boyu Ölçümü, Kenar Tespiti, Malzeme Gerinim Ölçümü (uzama/kısalma/bozulma), Hareket Algılama, Ürün Sayma, Renk Konsantrasyon Bilgisi Koordinat Bilgisi, Hız Ölçümü, Ürün Şekli, Alan, Hacim, Hatalı Ürün Eleme Makina Görüşü gibi Bilgilerin Elde Edilmesi, Test ve Ölçüm, Makine İzleme, Görüntü İşleme, Endüstriyel Led Aydınlatma, Konveyör Hattı Aydınlatma, Robot Görüş Uygulamaları, Endüstri 4.0 Uygulamaları, Makine Aydınlatma, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Aydınlatma, Halka Aydınlatma, Panel Aydınlatma, Karanlık Efekt Aydınlatma

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/linear-area-lighting-lal/76