Impulse Measurement System


Fiyatı: 4.500$ + VAT

IMPULSE MEASUREMENT TEST SYSTEM
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

16 Bit High Precision Measurement
1k sample/s Sampling

DESCRIPTION
Jet Engine, Rocket Engine Impulse Measurement System

RANGE OF APPLICATION
Engine Impulse Measurement System
Road Simulation

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/impulse-measurement-system/68

 

 

İTKİ ÖLÇÜM TEST SİSTEMİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
16 Bit Yüksek Hasssasiyet Ölçüm
1k örnek/s Örnekleme

HAKKINDA
Jet Motoru, roket motor itki ölçüm sistemi.

UYGULAMA ALANLARI
Motor İtki Ölçüm Sistemi
Yol Simülasyonu

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/impulse-measurement-system/68