IEPE Surface Microphone


Fiyatı: Contact Us

LUDRE IEPE SURFACE MICROPHONE

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Sensitivity: 1 mV/Pa (Nominal) 
Frequency Ranges: 6 kHz 
Maximum Sound Pressure Level: 168 dB 
Dimensions: 12 cm x 12 cm x 6 cm

DESCRIPTION
Industrial IEPE Microphone 

RANGE OF APPLICATION
Environmental tests, Wind tunnel noise measurements, Acoustic fatigue analysis, Outdoor Turbulence test On-vehicle data collection, 
Mine safety, Earthquake research, Stress to which moving parts are exposed.

DOCUMENTS 
https://www.ludre.com.tr/iepe-yuzey-mikrofon/53

 

 

LUDRE IEPE YÜZEY MİKROFONU

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hassasiyet: 1 mV/Pa (Nominal) 
Frekans Aralığı: 6 kHz
Maksimum Ses Basınç Seviyesi: 168 dB
Boyutları: 12 cm x 12 cm x 6 cm

HAKKINDA
Endüstriyel IEPE Mikrofon

UYGULAMA ALANLARI
Çevresel testler, Rüzgar tüneli gürültü ölçümleri, Akustik yorulma analizi, Dış Türbülans testi Araç üstü veri toplama, Maden güvenliği, Deprem araştırması, Hareketli parçaların maruz kaldığı gerilmeler.

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/iepe-yuzey-mikrofon/53