LUDRE IEPE SHOCKWAVE BLAST SENSOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Sensitivity: 0.3 mV/Pa (Nominal) 
Frequency ranges: 6 kHz 
Maximum Sound Pressure Level: 200 dB 
Dimensions: 12 cm x 1,6 cm

DESCRIPTION 
It is used for shock wave measurements created by explosive products such as grenades (or flash bangs) in indoor and outdoor areas.

DOCUMENTS 
https://www.ludre.com.tr/iepe-shockwave-blast-sensor/55
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/shockwave-sensorler-ile-basinc-%C3%B6lcumu-tr9-aralik-2020-carsamba_0.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-iepe-shockwave-blast-sensor-eng22-agustos-2022-pazartesi.pdfRANGE OF APPLICATION
Peak and Total Impulse,  
Explosive Research - R&D, 
Structural Loading, 
Shock Tube,
Closed Bomb Test,
Wave Velocity Determination,
Explosive Component (eg Squib) Lot Acceptance,
Ammunition and Weapons Testing,
Explosive Tests,
High Frequency Detonation...

 

 

LUDRE IEPE ŞOK DALGASI PATLAMA SENSÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hassasiyet: 0.3 mV/Pa (Nominal)
Frekans Aralığı: 6 kHz
Maksimum Ses Basınç Seviyesi: 200 dB
Boyutları: 12 cm x 1,6 cm

HAKKINDA
İç ve dış mekanlarda el bombası (veya flaş patlaması) gibi patlayıcı ürünlerin oluşturduğu şok dalgası ölçümleri için kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI
Pik ve Toplam Darbe,
Patlayıcı Araştırma - Ar-Ge,
Yapısal Yükleme,
Şok Tüpü,
Kapalı Bomba Testi,
Dalga Hızı Tayini,
Patlayıcı Bileşen (Örneğin; Squib) Parti Kabulü,
Mühimmat ve Silah Testleri,
Patlayıcı Testler,
Yüksek Frekanslı Patlama...

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/iepe-shockwave-blast-sensor/55
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/shockwave-sensorler-ile-basinc-%C3%B6lcumu-tr9-aralik-2020-carsamba_0.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-iepe-shockwave-blast-sensor-eng22-agustos-2022-pazartesi.pdf