Dark Field DFL123-15


Fiyatı: 440$ + VAT

LUDRE DARK FIELD MACHINE VISION IMAGE PROCESSING LIGHT

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Illumination Color: Green, 6000K
Illumination Angle: 25°
Illumination Slope: 15°
Number of Leds: 252
Input Voltage: 24 V
Input Current (15 µs):  1 Amp
Input Current ( 1 second): 0,72 Amp
Input Current (1 minute): 0,43 Amp
Input Current (continuous): 0,43 Amp
Case Dimensions: Rmin= 10,3 cm, Rmax= 15 cm, h= 3,2 cm
Constant Voltage Usage: Yes
Diffuser Option: No

DESCRIPTION
Dark Field light illuminations contain various options suitable for projects with different angles and color options.

RANGE OF APPLICATION
Engine Part Inspections, Packaging Inspections, Medical Bottle Inspections, Food Package Inspections, Surface Inspections, Microscopic Camera Applications, Particle Imaging in Liquid, Particle Size Measurement, Particle Counting, Particle Identification, Microscopic Camera Applications, Cell Imaging, Cell counting, Cell Identification, Flame Length Measurement, Edge Detection, Material Strain Measurement (elongation / shortening / degradation), Motion Detection, Product Counting, Color Concentration Information Coordinate Information, Velocity Measurement, Obtaining Information such as Product Shape, Area, Volume, Faulty Product Elimination Machine Vision, Test and Measurement, Machine Monitoring, Image Processing, Industrial Led Lighting, Conveyor Line Lighting, Robot Vision Applications, Industry 4.0 Applications, Machine Lighting, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Lighting, Ring Lighting, Panel Lighting, Dark Effect Lighting

LUDRE DARK FIELD DF12 MAKİNE GÖRÜNTÜ İŞLEME AYDINLATMASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aydınlatma Rengi: Yeşil, 6000K
Aydınlatma Açısı: 25°
Aydınlatma Eğimi: 15°
Led Sayısı: 252
Giriş Voltajı: 24 V
Giriş Akımı (15 µs) : 1 Amp
Giriş Akımı (1 saniye): 0,72 Amp
Giriş Akımı (1 dakika): 0,43 Amp
Giriş Akımı (sürekli): 0,43 Amp
Kasa Boyutları: Rmin= 10,3 cm, Rmax= 15 cm, h= 3,2 cm
Sabit Voltaj Çalışması: Evet
Difüzör Seçeneği: Hayir

HAKKINDA
Dark Field aydınlatmalar, farklı açı ve renk seçenekleri ile projelere uygun çeşitli seçenekler içermektedir.

UYGULAMA ALANLARI
Motor Parçası Muayeneleri, Ambalaj Muayeneleri, Tıbbi Şişe Muayeneleri, Gıda Paketi Muayeneleri, Yüzey Muayeneleri, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Sıvıda Partikül Görüntüleme, Partikül Boyutu Ölçümü, Partikül Sayımı, Partikül Tespiti, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Hücre Görüntüleme, Hücre sayımı, Hücre Tanımlama, Alev Boyu Ölçümü, Kenar Tespiti, Malzeme Gerinim Ölçümü (uzama/kısalma/bozulma), Hareket Algılama, Ürün Sayma, Renk Konsantrasyon Bilgisi Koordinat Bilgisi, Hız Ölçümü, Ürün Şekli, Alan, Hacim, Hatalı Ürün Eleme Makina Görüşü gibi Bilgilerin Elde Edilmesi, Test ve Ölçüm, Makine İzleme, Görüntü İşleme, Endüstriyel Led Aydınlatma, Konveyör Hattı Aydınlatma, Robot Görüş Uygulamaları, Endüstri 4.0 Uygulamaları, Makine Aydınlatma, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Aydınlatma, Halka Aydınlatma, Panel Aydınlatma, Karanlık Efekt Aydınlatma