Dark Field DF22


Fiyatı: 850$ + VAT

LUDRE DARK FIELD LIGHT DF25 MACHINE VISION IMAGE PROCESSING LIGHT

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lighting Color: 6000K, Green
Lighting Angle: 30°
Intensity Of Illumination: 0,225 lm
Led Number: 90
Input Voltage: 24 V
Input Current (15 µs): 2 Amp
Input Current (1 second): 1,4 Amp
Input Current (1 minute): 0,7 Amp
Input Current (continuous): 0,32 Amp
Dimensions: Rmin = 22 cm, Rmax = 29 cm, h = 3,8 cm
At Constant Voltage Operation: None
Diffusor Option: None

DESCRIPTION
Dark Field light illuminations contain various options suitable for projects with different angles and color options.

RANGE OF APPLICATION
Engine Part Inspections, Packaging Inspections, Medical Bottle Inspections, Food Package Inspections, Surface Inspections, Microscopic Camera Applications, Particle Imaging in Liquid, Particle Size Measurement, Particle Counting, Particle Identification, Microscopic Camera Applications, Cell Imaging, Cell counting, Cell Identification, Flame Length Measurement, Edge Detection, Material Strain Measurement (elongation / shortening / degradation), Motion Detection, Product Counting, Color Concentration Information Coordinate Information, Velocity Measurement, Obtaining Information such as Product Shape, Area, Volume, Faulty Product Elimination Machine Vision, Test and Measurement, Machine Monitoring, Image Processing, Industrial Led Lighting, Conveyor Line Lighting, Robot Vision Applications, Industry 4.0 Applications, Machine Lighting, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Lighting, Ring Lighting, Panel Lighting, Dark Effect Lighting

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/dark-field-df22/42
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/dark-field-df22-eng26-agustos-2022-cuma.pdf

 

 

LUDRE DARK FIELD DF22 MAKİNE GÖRÜNTÜ İŞLEME AYDINLATMASI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aydınlatma Rengi: Yeşil, 6000K
Aydınlatma Açısı: 30°
Aydınlatma Yoğunluğu: 0,225 lm
Led Sayısı: 90
Giriş Voltajı: 24 V
Giriş Akımı (15 µs) : 2 Amp
Giriş Akımı (1 saniye): 1,4 Amp
Giriş Akımı (1 dakika): 0,7 Amp
Giriş Akımı (sürekli): 0,32 Amp
Boyutları: Rmin = 22 cm, Rmax = 29 cm, h = 3,8 cm
Sabit Voltaj Çalışması: Yok
Difüzör Seçeneği: Yok

HAKKINDA
Dark Field aydınlatmalar, farklı açı ve renk seçenekleri ile projelere uygun çeşitli seçenekler içermektedir.

UYGULAMA ALANLARI
Motor Parçası Muayeneleri, Ambalaj Muayeneleri, Tıbbi Şişe Muayeneleri, Gıda Paketi Muayeneleri, Yüzey Muayeneleri, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Sıvıda Partikül Görüntüleme, Partikül Boyutu Ölçümü, Partikül Sayımı, Partikül Tespiti, Mikroskobik Kamera Uygulamaları, Hücre Görüntüleme, Hücre sayımı, Hücre Tanımlama, Alev Boyu Ölçümü, Kenar Tespiti, Malzeme Gerinim Ölçümü (uzama/kısalma/bozulma), Hareket Algılama, Ürün Sayma, Renk Konsantrasyon Bilgisi Koordinat Bilgisi, Hız Ölçümü, Ürün Şekli, Alan, Hacim, Hatalı Ürün Eleme Makina Görüşü gibi Bilgilerin Elde Edilmesi, Test ve Ölçüm, Makine İzleme, Görüntü İşleme, Endüstriyel Led Aydınlatma, Konveyör Hattı Aydınlatma, Robot Görüş Uygulamaları, Endüstri 4.0 Uygulamaları, Makine Aydınlatma, Dome Light, Ring Light, Panel Light, Back Light, Bar Light, Dark Field Light, Dome Type Aydınlatma, Halka Aydınlatma, Panel Aydınlatma, Karanlık Efekt Aydınlatma

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/dark-field-df22/42
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/dark-field-df22-eng26-agustos-2022-cuma.pdf