Biyoreaktör Kontrol ve Takip Sistemi


Fiyatı: Sorunuz

Biyoreaktör Kontrol ve Takip Sistemi
Alg Yetiştirme sistemi
İçerik
Karbondioksit Besleme(CO2)
Hava Besleme ve Kontrol
Numune Alma ve Besleme
Peristaltik Sıvı Dozajlama
Hassas Işık Şiddeti Kontrolü
Bilgisayarlı Kontrol
Pnömatik Devreler
Sıcaklık Ölçüm ve Kontrol
Zamana Bağlı Senaryo Oluşturma
Biyoreaktör Yazılımı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
36 cm
36 cm
15 cm

Açıklama
İç Sular Biyolojisi

Su Bilimleri

Alg Yetiştirme Biyoreaktör Sistemleri

Müşteriye özel projelendirilerek imal edilir. İstenilen özelliklere sahip olabilir.

Örnek bir senaryo yazmak gerekirse;


1. Sistem kurulurken reaktörlere nutrient girişlerini yapacak olan peristaltik pompaların ve ışık - sıcaklık sensörlerinin reaktörlere entegre edilmesi firmamız tarafından yapılacaktır.
2. Gaz çevrim sisteminin alınacak reaktörlere entegre edilmesi tarafımızdan sağlanacaktır.
3. Gaz çevrimi her bir reaktör için tüm ekipmanı kapsayacaktır.
4. Her bir reaktörde kullanılacak farklı çeşit gazların birleştirilmesi için gerekli ekipman sağlanacaktır.
5. Reaktörlerin atık gazlarını toplamak ve dışarı taşımak için gerekli ekipmanlar tarafımızdan tedarik edilecektir.
6. Gaz ve sıvı giriş çıkışlarında hassas debi ayarı yapılabilecektir. Sabit debi olarak ayarlanabilecektir.
7. Tüm gaz çevrim aparatları karbondioksit ile çalışabilir olacaktır. Asite dayanıklı materyalden yapılacaktır.
8. Her bir reaktörde sıcaklık bilgisayar kontrollü olarak okunabilir olacaktır.
9. Tüm sıcaklık sensörleri izole ve ıslak ortamda çalışabilir olacaktır.
10. Sistem firmamız tarafından garanti altındadır.
13. Bilgisayar, laboratuvar ortamında ergonomik kullanıma uygun olarak taşınabilir olacaktır.
14. Laptop istenilen işletim sistemine sahip olacaktır.
15. Sistemdeki her bir reaktörde aydınlatma yer alacaktır. Bu aydınlatmalar hem bilgisayar kontrollü hem de manuel olarak ayarlanabililir durumda olacaktır.
16. Aydınlatma rengi seçilebilecektir.
17. Her bir reaktör için ışık şiddeti yazılım üzerinden ayarlanabilecektir.
18. Her bir reaktör üzerinde peristaltik pompa olacak ve pompa hem bilgisayar kontrollü
hem de manuel olarak çalıştırılabilecektir.
19. Pompalar çift yönlü çalışabilecektir. Reaktörlerden numune almak veya besi eklemek
için kullanılabilecektir.
20. Reaktörde kullanılacak veya ileride kullanılabilecek tüm yazılımlar, destek süresi
boyunca sisteme ilave edilecektir.
21. Yazılım; ölçüm ve kontrolü yapılacak olan sıcaklık, ışık şiddeti ve pompalanan akışkan
miktarı gibi değişkenleri zamana bağlı olarak kayıt altına alacaktır.
22. Işık şiddeti ve pompa kontrolleri zamana bağlı olarak senaryolar oluşturacaktır.


Biyoreaktör Nedir?

İçerisinde mikroorganizma, bakteri, mantar, maya, küf, alg, siyanobakteriler vb. biyolojik madde bulunduran bir kaptır. Bu hacim içerisinde gerçekleşen olaylar, belirli parametreler dahilinde gözlemlenir. Çeşitli laboratuvarlarda yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler kaydedilir.