Battery Management System (BMS)


Fiyatı: 4.265$ + VAT

CONTENTS
Battery Tester
Computer Communication Cable
Power Connection Cable
Computer Software
Length 33cm 
Width 25cm
Height 17.5cm


1. Road Simulation / Yol Simülasyonu

 

2. Lead Battery Charger / Kurşun Batarya Şarjı


3. Constant Current Discharge / Sabit Akım Deşarjı

 4. Fixed Resistance Discharge / Sabit Direnç Deşarjı


 5. Constant Power Discharge / Sabit Güç Deşarjı


You can create your own tests with the parameters you write to any excel file. You can run the software according to these parameters.

Air Cooled System is available. It converts the energy taken from the battery into heat. The heat is thrown out by the air cooling system. Behind it, there is a fan system that works depending on the temperature.

Our Battery Test System product has just been released. You can take advantage of our promotional prices.


What is Battery Management Systems (BMS)?

Battery Cell Charge/Discharge Test System

What is Nyquis Impedance Analysis?

RANGE OF APPLICATION

Electric Vehicles 
Electric Scooter/Bike 
Power Tools 
Academic Studies
Protection of Cells 
Temperature Control Management 
Charge/Discharge Control 
Data Collecting
Communication with Modules 
Data Storage Storage 
Cell Balance Control 
Battery Discharge Test
Resistance Impedance Testing and Analysis 
Detection and Examination of System Parameters 
Battery Status Parameters
Charge and Health Status of Batteries 
Validation and Development Tests
Uninterruptible Power Supplies (UPS) 
Battery Life Cycle
Battery Analysis 
Battery Management 
Energy Storage Systems EDS 
Sustainability

Battery Test System Usage Areas
1) Energy Storage Systems
• Secondary (rechargeable) batteries included in battery technology, fast response times, high energy capacities and high storage efficiencies. Therefore, they are useful in stationary storage systems.


2) Electric Vehicle
• It is expected that the use of electric driven vehicles will become widespread due to the high amount of carbon dioxide emissions from vehicles using internal combustion engines and the legal restrictions on this issue. In this regard, for the purpose of energy storage Batteries are of interest. The use of lithium-ion polymer type battery cells is increasing due to its high power and energy density in both renewable energy systems and electric vehicles. The battery pack for electric vehicles requires the battery cells to be in parallel for large current use. An important parameter is the impedance consistency of the battery cell, as the battery life will be affected if the impedance is not consistent.


3) Autonomous Systems
• T.C. Project on autonomous systems of the Presidency of the Undersecretariat of Defense Industry organizes calls and competitions. Unmanned/Autonomous Land Vehicles (UAV), Unmanned Underwater In addition to organizing Vehicles Prototype Competitions, project calls related to robotic systems are also carried out. is done. In this direction, our company aims to support these projects with the system it will produce locally. Aims.


4) Hybrid Systems
• Key to electric vehicle (EV), hybrid electric vehicle (HEV) and their development With the development of batteries, the demand for battery chargers will increase. it is inevitable. In these vehicles, the main energy source or the first order auxiliary energy The performances of high energy density batteries used as a source of does not depend on the design of the battery cells. How cells are used and it also depends on charging. Therefore, in the use and development of EV and HEV battery chargers play a critical role. Battery cells are inefficient, should not be charged with chargers that reduce its performance and lifespan. The performance of the battery is increased by applying test systems, R&D studies and scenario tests.

Autonomous Vehicles and the World

USA: 33 States have autonomous vehicles on public roads.

Sweden: Volvo launched the Drive Me project, which brings autonomous vehicles to many people.

UK: The government has passed a bill to draft liability and insurance policies regarding autonomous vehicles.

China: Shanghai issues its first autonomous vehicle driving licenses.

South Korea: K-City is the largest city built for autonomous car testing.

California: DMV allows driverless, fully autonomous vehicles to run on public roads.

Singapore: Passed legislation recognizing that motor vehicles do not require human drivers.

New Zealand: The country has no special legal requirements for drivers to be on board.

Germany: Parliament passed a law last May allowing companies to test their autonomous cars on public roads.

Arizona: Governor Ducey gives the green light for self-driving cars to run on public roads.

Netherlands: The Council of Ministers approved the driverless car road test for the first time in 2015.

 

Frequently Asked Questions

1. Can a battery life test be done?

Yes. It can be done.

2. Is it possible to process multi-channel?

The first product was produced as a single module. However, it will be produced in modules of 4 according to the need. Multi-channel testing can be done.

3. Does it show the charge rate of the battery?

It shows the amount of power added or removed (charge or discharge) in the battery so far in a time dependent graph. The value read from the graph is also displayed on the interface.

4. Can we monitor energy consumption periodically?

There is no time limit for the tests you do. For a 20-hour test, you can record all the parameters of the battery over time. You can review them retrospectively.

 

 

İÇİNDEKİLER
Batarya Test Cihazı
Bilgisayar Haberleşme Kablosu
Güç Bağlantı Kablosu
Bilgisayar Yazılımı
Uzunluk: 33 cm 
Genişlik: 25 cm
Yükseklik: 17.5 cm

Herhangi bir excel dosyasına yazdığınız parametreler ile kendi testlerinizi oluşturabilirsiniz. Yazılımı bu parametrelere göre çalıştırabilirsiniz. Hava Soğutmalı Sistem mevcuttur. Bataryadan aldığı enerjiyi ısıya dönüştürür. Isı, hava soğutma sistemi tarafından dışarı atılır. Arkasında sıcaklığa bağlı olarak çalışan fan sistemi bulunmaktadır. Akü Test Sistemi ürünümüz piyasaya çıkmıştır. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Batarya Yönetim Sistemleri Nedir?
Akü Hücresi Şarj/Deşarj Test Sistemi
Nyquist Empedans Analizi Nedir?

UYGULAMA ALANLARI
Elektrikli Araçlar
Elektrikli Scooter/Bisiklet
Elektrikli El Aletleri
Akademik çalışmalar
Hücrelerin Korunması
Sıcaklık Kontrol Yönetimi
Şarj/Deşarj Kontrolü
Veri Toplama
Modüller ile Haberleşme
Veri Depolama
Hücre Denge Kontrolü
Pil Deşarj Testi
Direnç Empedans Testi ve Analizi
Sistem Parametrelerinin Tespiti ve İncelenmesi
Pil Durumu Parametreleri
Pillerin Şarj ve Sağlık Durumu
Doğrulama ve Geliştirme Testleri
Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
Pil Ömrü Döngüsü
Pil Analizi
Pil Yönetimi
Enerji Depolama Sistemleri EDS
Sürdürülebilirlik

Batarya Test Sistemi Kullanım Alanları
1) Enerji Depolama Sistemleri

Pil teknolojisine dahil ikincil (şarj edilebilir) piller, hızlı yanıt süreleri, yüksek enerji kapasiteleri ve yüksek depolama verimlilikleri. Bu nedenle, sabit depolama sistemlerinde kullanışlıdırlar.

2) Elektrikli Araç
İçten yanmalı motor kullanan araçlardan çıkan yüksek miktardaki karbondioksit emisyonları ve bu konudaki yasal kısıtlamalar nedeniyle elektrik tahrikli araç kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Bu bakımdan enerji depolama amacıyla Piller ilgi görmektedir. Lityum-iyon polimer tipi pil hücrelerinin hem yenilenebilir enerji sistemlerinde hem de elektrikli araçlarda yüksek güç ve enerji yoğunluğu nedeniyle kullanımı artmaktadır. Elektrikli araçlar için pil takımı, yüksek akım kullanımı için pil hücrelerinin paralel olmasını gerektirir. Empedans tutarlı değilse pil ömrü etkileneceğinden, önemli bir parametre pil hücresinin empedans tutarlılığıdır.

3) Otonom Sistemler
T.C. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Otonom Sistemler Projesi kapsamında çağrılar ve yarışmalar düzenliyor. İnsansız/Otonom Kara Araçları (İHA), İnsansız Sualtı Araçları Prototip Yarışmaları düzenlenmesinin yanı sıra robotik sistemler ile ilgili proje çağrıları da gerçekleştirilmektedir. bitti. Bu doğrultuda firmamız yerli üreteceği sistem ile bu projeleri desteklemeyi hedeflemektedir. Amaçları.

4) Hibrit Sistemler
Elektrikli aracın (EV), hibrit elektrikli aracın (HEV) anahtarı ve bunların gelişimi Pillerin gelişmesiyle birlikte pil şarj cihazlarına olan talep artacaktır. kaçınılmazdır. Bu araçlarda ana enerji kaynağı veya birinci dereceden yardımcı enerji kaynağı olarak kullanılan yüksek enerji yoğunluklu bataryaların performansları batarya hücrelerinin tasarımına bağlı değildir. Hücrelerin nasıl kullanıldığı ve ayrıca şarja da bağlıdır. Bu nedenle, EV ve HEV pil şarj cihazlarının kullanımında ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Pil hücreleri verimsizdir, performansını ve ömrünü azaltan şarj cihazları ile şarj edilmemelidir. Test sistemleri, Ar-Ge çalışmaları ve senaryo testleri uygulanarak akünün performansı artırılmaktadır.
 

Otonom Araçlar ve Dünya

ABD: 33 Eyalette halka açık yollarda otonom araçlar var.

İsveç: Volvo, birçok kişiye otonom araçlar getiren Drive Me projesini başlattı.

Birleşik Krallık: Hükümet, otonom araçlarla ilgili sorumluluk ve sigorta poliçeleri taslağı hazırlamak için bir yasa tasarısı çıkardı.

Çin: Şanghay, ilk otonom araç ehliyetlerini veriyor.

Güney Kore: K-City, otonom araba testi için inşa edilmiş en büyük şehirdir.

California: DMV, sürücüsüz, tamamen otonom araçların halka açık yollarda çalışmasına izin verir.

Singapur: Motorlu araçların insan sürücü gerektirmediğini kabul eden yasayı kabul etti.

Yeni Zelanda: Ülkede sürücülerin uçağa binmesi için özel bir yasal gereklilik yoktur.

Almanya: Parlamento geçen Mayıs ayında şirketlerin otonom araçlarını halka açık yollarda test etmelerine izin veren bir yasa çıkardı.

Arizona: Vali Ducey sürücüsüz arabaların halka açık yollarda çalışması için yeşil ışık yaktı.

Hollanda: Bakanlar Kurulu, sürücüsüz araç yol testini ilk kez 2015 yılında onayladı.

 

Sıkça Sorulan Sorular
1. Pil ömrü testi yapılabilir mi?

Evet. Yapılabilir.

2. Çok kanallı işlem yapmak mümkün mü?

İlk ürün tek modül olarak üretildi. Ancak ihtiyaca göre 4'lü modüller halinde üretilecektir. Çok kanallı test yapılabilir.

3. Pilin şarj oranını gösteriyor mu?

Şimdiye kadar aküye eklenen veya çıkarılan (şarj veya deşarj) güç miktarını zamana bağlı bir grafikte gösterir. Grafikten okunan değer de arayüzde görüntülenir.

4. Enerji tüketimini periyodik olarak takip edebilir miyiz?

Yaptığınız testler için herhangi bir süre sınırlaması yoktur. 20 saatlik bir test için pilin tüm parametrelerini zaman içinde kaydedebilirsiniz. Bunları geriye dönük olarak inceleyebilirsiniz.