Acoustic Measurement System


Fiyatı: 1.250$ + VAT

ACOUSTIC MEASUREMENT SYSTEM 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
24 Bit High Precision Measurement 
50k sample/s Sampling 
Harmonic Analysis up to 25 kHz 
IEPE Based Measurement System

Contents
Ludre EN4 DVTSIEPE Sensor ConditionerIEPE Microphone 80 kHz

DESCRIPTION
In the system, which is supplied ready to use with its software, ambient sound is taught with deep learning. The measurements made are analyzed together with the data obtained.  Thus, a foreign sound in the environment can be detected. In addition, it is detected in extraneous sounds that overlap the ambient sound.

APPLICATION AREAS 
Acoustic Quality Control, 
Machine Fault Detection, 
Sound Fault Detection, 
Leak Detection, 
Air Leakage Detection, 
Sound Measurement, 
dB Measurement, 
Sound Harmonic Measurement, 
Abnormal Sound Measurement, 
Sound RPM Measurement...

 

 

AKUSTİK ÖLÇÜM SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
24 Bit Yüksek Hassasiyetli Ölçüm
50k örnek/s Örnekleme
25 kHz'e kadar Harmonik Analiz
IEPE Tabanlı Ölçüm Sistemi
 

İÇİNDEKİLER
Ludre EN4 DVTSIEPE Sensor ConditionerIEPE Microphone 80 kHz

HAKKINDA
Kendi yazılımı ile kullanıma hazır olarak sunulan sistemde ortam sesi derin öğrenme ile öğretilmektedir. Yapılan ölçümler elde edilen verilerle birlikte analiz edilir. Böylece ortamdaki yabancı bir ses algılanabilir. Ayrıca ortam sesiyle örtüşen dış seslerde de algılanır.

UYGULAMA ALANLARI
Akustik Kalite Kontrolü,
Makine Arıza Tespiti,
Ses Arıza Tespiti,
Sızıntı tespiti,
Hava Kaçağı Tespiti,
Ses Ölçümü,
dB Ölçümü,
Ses Harmonik Ölçümü,
Anormal Ses Ölçümü,
Ses RPM Ölçümü...