Ludre Akım Ayarlı Strobe Tek Kanal 0-4 Amper
Termal Koruma ve Tetik Sinyali 15 ms Tetik Kesme Süresi

Strobe
Soket Bağlantı
PC Bağlantı

Boyutlar
Uzunluk   10,2 cm
Genişlik     3,5 cm
Yükseklik 11,8 cm

Açıklama
Strobe adıyla müşterilerimizin hizmetine sunulan doğrusal akım ayarlı strobe cihazı, kesintili ve sürekli (continuous) kullanıma uygun tasarlanmıştır. Akım ayarı doğrusal ve hassas potansiyometre üzerinden yapılabileceği gibi dijital bağlantılar ile harici olarak da yapılabilir.
Çıkış akımı, termal sınırlar veya toplam çıkış gücünün artırılması maksadıyla, strobe(strop)'lar klemens ve hazır soket aracılığıyla paralellenebilmektedir.


Yetenekler ve Özellikler

0-4 A Doğrusal Akım Ayarlı Strobe
15 ms Standart Kesme Süresi
15 µs Açılma Süresi
PC Kontrol ile Akım Ayarı
Kesme İptal Özelliğiyle Sürekli (Continuous) Kullanıma Uygun
Termal Alarm İle Koruma
Tümleşik Voltaj Yükseltme
Harici Voltaj Besleme
Yüksek Voltajlı Aydınlatmaları Sürebilme

Tetik Kesme

Strobe’nin strandart olarak tetik kesme süresi 15 ms’dir. 15 ms’nin altındaki tetikler aynı şekilde çıkış üretebileceği gibi 15 ms’den daha uzun tetikler, tetik kesme ışığının yanmasıyla bloke edilir. Standart tetik kesme süresinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi için “PC Bağlantı Soketi” üzerindeki kesme iptal pini kullanılır. “Kesme İptal Pini” ile GND arasına atılacak dirençler, kesme süresini azaltırken, kapasite kullanılması kesme süresini artırır.


Termal Alarm

Strobun çıkış katı sıcaklığının 90°C aşması durumunda termal alarm ışığı yanar. Tüm çıkışlar bloke edilir. Sürücü sıcaklığının düşmesiyle, yeniden çıkış vermeye başlayacaktır. Termal sınırlar dahilinde, ürünün kullanılabilmesi için efektif çıkış akımının 0.5 A altında olması gerekmektedir.


Strobe Standart Kullanımı

Sisteme besleme yapıldığı zaman yeşil ışık(güç) aktif hale gelecektir. Sistemin çalışabilmesi için tetik ve lamba bağlantısının yapılması ve sonrasında tetiğin verilmesi yeterli olacaktır.

Strobe Sürekli (Continuous) Kullanımı – Tetik Kesmenin İptali

Strobe sürekli (continuous) modunda kullanmak için jumper kullanılır. Jumper PC bağlantı soketinde 5. Sırada yer alan “Kesme İptal” kısmına takılmalıdır. Strobe sürekli (continuous) kullanımda, tetik girişi aktif olduğu sürece lamba kesintisiz olarak yanacaktır. Akım ayarı ve diğer tüm özellikler kullanılabilecektir.

NOT: Sürekli (continuous)kullanımda, 24 V’den sonraki çıkıĢ gücü maksimum 150 mA dır.

Ek Harici Besleme 

Strobun mevcut voltaj yükseltme katının yetersiz olması veya tasarlanan efektif çıkıĢ akımının yetersiz olması durumunda, sistem harici bir güç kaynağı ile desteklenebilmektedir. Bu sayede sistem, özellikle sürekli (continuous) kullanımında 24 V üzeri empedans çıkıĢlarında, termal değerlerin desteklediği ölçüde kullanılabilmektedir.


Yüksek Empedans İçin Harici Besleme

Internal(iç) besleme ile çıkış voltajı 36 Volta kadar olan aydınlatmalar için tasarlanmıştır. Empedansın çok daha yüksek olduğu yüksek voltajlı uygulamalar için pdf dosyasındaki yapı kullanılarak yardım alınabilir.

Strobe PC Bağlantısı
Strobe PC bağlantısı, strobe ile birlikte verilen PC bağlantı soketi ile yapılmaktadır. PC üzerinden akım ayarlaması yapılırken, potansiyometre hangi konumda ise o aralıkta akım ayarı yapılabilmektedir. Örneğin, strobe üzerinde potansiyometre 2 A değerine manuel olarak ayarlanmış ise PC üzerinden 0.35–2 A aralığında akım ayarı yapılabilecektir. Potansiyometre manuel olarak 4 A değerine ayarlanmış ise PC üzerinden 0.7-4 A aralığında akım ayarı yapılabilecektir. Manuel olarak ayarlanan potansiyometrenin konumu, PC ’de maksimum değeri ifade etmektedir.

Strobe(strop)'ların Paralellenmesi
Stroplar çıkış akımını katlamak, çıkış gücünü artırmak, termal olarak desteklenen sınırların genişletilmesi için paralel olarak kullanılabilir.

1.Klemens Üzerinden Paralelleme : Paralellenen stroplar tek bir strobe gibi yukarıda anlatılan tüm özellikleri desteklemektedir. Detaylı bilgi pdf dosyasındadır.
2.PC Soket Bağlantısı İle Paralelleme: Tetik bağlantılarını paralelledikten sonra PC soketinin bağlantısı yeterli olacaktır. Detaylı bilgi pdf dosyasındadır.
Paralellenen Blokların Özellikleri

Paralellenen stroplar tek strobe özellikleri gösterirler. Ancak kapasiteleri paralellenme sayısı kadar artmaktadır. Yukarıda anlatıldığı gibi tüm özellikleri uyumlu şekilde kullanılabilir.

Paralellenen Strobe Bloklarda Seri Tetik Bağlantısı için pdf dosyasını indiriniz.

Paralellenen Strobe Bloklarda PC Bağlantısı için pdf dosyasını indiriniz.

Uygulama alanları
Yapay Görme (machine vision)
Görüntü İşleme (image processing)
Endüstriyel Led Aydınlatma Sürücü
Strobe (Strop) Nedir?

Strobe veya led aydınlatma sürücüsü olarak tanımlanan bu cihaz, düzensiz veya düzenli ışık flaşları üretmek için kullanılan bir cihazdır. Çeşitli aydınlatma ledlerinin kontrolünü sağlar.