24 Ekim 2020 Cumartesi
Giriş   

Ludre VTK RELAY4
4 Kanal Röle Kartı
Yüksek Hızlı, 16 bit
İçerik

 • VTK Relay4
 • USB 2.0 kablo
 • Kalite Kontrol Raporu
 • Ürün Hassasiyet Raporu
Boyutlar Uzunluk   7,25 cm
Genişlik   4,50 cm
Yükseklik 2,20 cm

Fiyat
672 TL + KDV


Driver
Örnek LabVIEW Yazılımları
Ürünün Bilgisayara Tanıtımı
 
                                                                                           
Açıklama

VTK Relay4 olarak satışa sunulan, 4 kanal, yüksek hızlı dijital ölçüm yapan kart, 10 örnek/saniye hızla veri toplayabilmektedir. Windows işletim sistemiyle uyumlu olan VTK Relay4 ürünü, LabVIEW yazılım dili ile uyumludur. VTK Relay4 ürününün bilgisayarla haberleşmesi USB ile gerçekleşmektedir. VTK Relay4, LabVIEW uyumluluğu olan, kütüphanesinde bulunan mevcut arayüzü sayesinde, verileri anlık olarak görüntüleyen ve istenildiği taktirde Microsoft Office ortamında kayıt altına alan yenilikçi bir üründür. VTK Relay4 ürünü, topladığı verileri görselleştirmenin yanında seçilen örnek sayısına göre verileri analiz eder ve raporlar.

VTK Relay4, eş zamanlı örnekleme ve simultaneous örnekleme yapabilir.

Röle uygulamalarında çoğunlukla harici güç girişi bulunmasına karşın VTK Relay4 ürünümüz harici güç gerektirmez. Doğrudan ve sadece USB bağlantı yoluyla haberleşir ve çalışır.

Uygulama Alanları

 • Motor Sürme Uygulaması
 • Valf Açma- Kapatma Uygulaması
 • Bariyer Açma - Kapatma Uygulaması


 • Röleler sadece büyük elektrik devrelerinde değil, bilgisayar devrelerinde de aritmetik ve matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.
 • Elektrik motoru anahtarlarını kontrol etmek için kullanılır. Bir elektrik motorunu AÇMAK için 230V AC beslemeye ihtiyacımız var, ancak birkaç durumda / uygulamada, motoru DC besleme voltajıyla açmak için bir durum olabilir. Bu durumlarda bir röle kullanılabilir.
 • Otomatik stabilizatörler rölenin kullanıldığı uygulamalardan biridir. Besleme gerilimi nominal gerilimden farklı olduğunda, röle seti gerilim değişikliklerini algılar ve devre kesicilerin yardımıyla yük devresini kontrol eder.
 • Bir sistemde birden fazla devre varsa devre seçimi için kullanılır.
 • Televizyonlarda kullanılır. Eski bir resim tüpü televizyonunun iç devresi DC voltajı ile çalışır, ancak resim tüpünün çok yüksek bir AC voltajına ihtiyacı vardır, resim tüpünü DC kaynağı ile açmak için bir röle kullanabiliriz.
 • Trafik sinyal kontrolörlerinde, sıcaklık kontrolörlerinde kullanılır.


Röle Nedir?

Bir kasa üzerine, üzerine sarılmış bakır sargılı bir çekirdek (bir bobin oluşturur) yerleştirilir. Hareketli bir armatür, bir uca bağlı bir yay desteği veya stand benzeri bir yapıdan ve başka bir tarafa bağlı bir metal temastan oluşur, tüm bu düzenlemeler, bobin enerjilendirildiğinde armatürü çekecek şekilde çekirdek üzerine yerleştirilir. Hareketli armatür genellikle harici devrelere bağlanacak ortak bir terminal olarak kabul edilir. Rölenin ayrıca normalde kapalı ve normalde açık (NC ve NO) olmak üzere iki pimi vardır ,normalde kapalı olan pim armatür veya ortak terminale bağlanırken, normalde açılan pim serbest bırakılır (bobine enerji verilmediğinde). Bobin enerjilendiğinde, armatür hareket eder ve bobin boyunca akım akışı olana kadar normalde açık olan kontağa bağlanır. Enerjisi kesildiğinde ilk konumuna gider.

NC

Çekirdeğe voltaj uygulanmadığında, manyetik alan üretemez ve mıknatıs gibi davranmaz. Bu nedenle, hareketli armatürü çekemez. Dolayısıyla, başlangıç ​​konumunun kendisi normalde kapalı konumda (NC) bağlanan armatürdür.

NO

Çekirdeğe yeterli voltaj uygulandığında, çevresinde manyetik bir alan oluşturmaya başlar ve bir mıknatıs gibi davranır. Hareketli armatür menziline yerleştirildiğinden, çekirdek tarafından oluşturulan manyetik alana çekilir, böylece armatürün konumu değiştirilir. Artık rölenin normalde açılan pimine bağlanır ve ona bağlı harici devre farklı bir şekilde çalışır.


Veri Toplama Kartı (Data Acquisition Card) Nedir?

Veri toplama; sistematik bir şekilde kurulan, çalışılan değişkenler ile ilgili bilgi toplama, test ve ölçme işlemidir. Bu sayede, ilgili sorular yanıtlanıp sonuçları değerlendirebilir. Bir araya getirilen bilgiler ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Bütün veri toplama çalışmalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine çevirecek olan kaliteli kanıtları yakalamak ve ortaya atılan sorulara inandırıcı ve güvenilir bir cevap oluşturulmasını sağlamaktır. Bu açıdan raporlama ve analiz çok önemlidir. Verilerin grafik halinde görselleştirilmesi ve kayıt edilmesi veri toplama yazılımları ile yapılabilir. Veri toplama ile ilgili bütün bu işlemleri yapan içinde yazılımı barındıran donanıma Veri Toplama Kartı denir. Literatürde Data Acquisition Card olarak geçmektedir.

Data Logger (Veri Kaydedici) Nedir?

Bir veri kaydedici, zaman içinde veya bir cihaz veya sensör ile veya harici cihaz ve sensörler aracılığıyla konumla ilgili verileri kaydeden elektronik bir cihazdır. Dijital işlemciye dayanıyorlardır.


     
LUDRE TEST ÖLÇÜM VE KALİTE KONTROL YAZILIMLARI
Dumlupınar Mahalesi, Pelin Sok. No:51 D16 Kadıköy - İSTANBUL
Tel: +90 216 519 0854
 www.ludre.com.tr

| | Tasarım @ ERDEN Bilgisayar
Valid XHTML and CSS